Фінансові важелі суспільного розвитку в Україні: прожитковий мінімум доходів громадян

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Буковинська державна фінансова академія
Abstract
Стаття присвячена дослідженню прожиткового мінімуму як важливої соціально-економічної гарантії держави населенню. Аналізується фінансовий потенціал чинного прожиткового мінімуму в Україні на предмет реалізації споживчої платоспроможності населення. Визначається роль прожиткового мінімуму як індикатора рівня суспільного розвитку. Аналізуються суперечності прожиткового мінімуму в комплексі з іншими державними соціально-економічними стандартами та гарантіями населенню. Здійснено розрахунок співвідношень прожиткового мінімуму з іншими найбільш вагомими державними соціально-економічними стандартами. Відображено роль прожиткового мінімуму як фінансового важеля управління суспільним розвитком. Внесені пропозиції щодо реформування системи державних соціальних стандартів і гарантій та вдосконалення прожиткового мінімуму населенню.
To research a living wage as an important social and financial security of the state population. Analyzes the financial capacity of the current living wage in Ukraine in terms of implementation of consumer solvency of the population. The role of a living wage as an indicator of social development. Analyzes the contradictions subsistence level in conjunction with other government socio- economic standards and safeguards the public. Be settled subsistence level relationships with other governmental most significant socio- economic standards. Displaying living wage as part of the financial levers of social development. Proposals to reform the system of social standards and safeguards and improving living wage population.
Description
Keywords
прожитковий мінімум доходів громадян, реалізація споживчої платоспроможності населення, державні соціальні стандарти і гарантії, державна політика доходів населення, фіскальна платоспроможність доходів громадян, living wage incomes, living wage incomes, the implementation of consumer solvency of the population, state social standards and safeguards public policy of income, fiscal solvency incomes
Citation
Славкова А. А. Фінансові важелі суспільного розвитку в Україні: прожитковий мінімум доходів громадян / А. А. Славкова // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Серія: Економічні науки : зб. наук. пр. / Буковин. держ. фін.-екон. ун-т ; голов. ред. В. В. Прядко. – Чернівці: Технодрук, 2009. – Вип. 3. – С. 153-178.