Використання результатів наукових досліджень у викладанні навчальної дисципліни «Організація судових і правоохоронних органів»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-04-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Климюк О. Ф. Використання результатів наукових досліджень у викладанні навчальної дисципліни «Організація судових і правоохоронних органів» / О. Ф. Климюк // Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф. 12 квіт. 2011 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, Т. В. Гуть. – Київ : КНЕУ, 2011. – Т. 2. – С. 306–308.