Аналіз інвестиційного клімату України та шляхи його вдосконалення

Thumbnail Image
Date
2012-10-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано особливості інвестиційного клімату України, а також визначено основні перешкоди щодо його формування. На основі даного аналізу сформовано рекомендації для покращення українського інвестиційного середовища.
Peculiarities of Ukrainian investment climate are analyzed in the article, and also the main obstacles of its forming are determined here. The recommendations for Ukrainian investment climate improvement are formed on the basis of this analysis.
В статье проанализированы особенности инвестиционного климата в Украине, а также определенны основные препятствия в его формировании. На базе данного анализа сформированы рекомендации для улучшения украинской инвестиционной среды.
Description
Keywords
інвестиційний клімат, прямі іноземні інвестиції, investment climate, foreign direct investment, инвестиционный климат, прямые иностранные инвестиции
Citation
Негрич О. І. Аналіз інвестиційного клімату України та шляхи його вдосконалення / О. І. Негрич // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип. : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 240–245.
Collections