Діяльнісний підхід у теорії економічної безпеки бізнесу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто сутність, теоретико-методологічну цінність і практичну значущість діяльнісного підходу в теорії економічної безпеки. Виявлено його переваги і недоліки.
The essence, the theoretical and methodological value and practical significance of the activity-based approach in the theory of economic security is considered. Its advantages and shortcomings are revealed.
Description
Keywords
безпека, діяльність, суб’єкт, об’єкт, умови існування, security, activity, subject, conditions of existence
Citation
Кузьомко В. М. Діяльнісний підхід у теорії економічної безпеки бізнесу / В. М. Кузьомко // Економіка підприємства: теорія і практика = Economy of enterprise: еheory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол. Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 362-366.