Роль українських агропродовольчих компаній у розв’язанні глобальної продовольчої проблеми

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто перспективи міжнародної інтеграції агропродовольчих компаній та їх роль у розв’язанні глобальної продовольчої проблеми. Обґрунтовано необхідність активізації діяльності агропродовольчих компаній щодо виробництва продуктів харчування.
Prospective of agro-food companies international integration and there role in global food problem solving are shown in the article. There are based the necessity of agro-food companies activity increase concerning food production.
Description
Keywords
глобальна продовольча проблема, агропромислові формування, global food problem, agro-industry forming
Citation
Пугачов В. М. Роль українських агропродовольчих компаній у розв’язанні глобальної продовольчої проблеми / В. М. Пугачов // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 1. — С. 322–328.