Статистичний аналіз кластерів у часових рядах врожайності зернових

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Використовуючи методику бінарних символьних ланцюгів проведено дослідження статистики кластерів у часових рядах врожайності озимої пшениці. Це дозволило оцінити ступінь стохастичності кожного часового ряду та віднести його до одного з відомих класів випадкових чи детермінованих процесів.
Using a binary symbolical sequences technique clusters statistics in winter wheat yields time series is researched. It has allowed to estimate the stochasticity degree for each time series and to refer it to one of the known classes of stochastic or determined processes.
Description
Keywords
Часові ряди врожайності, бінарні символьні ланцюги, статистика кластерів, часові кореляції
Citation
Грицюк П. М. Статистичний аналіз кластерів у часових рядах врожайності зернових / П. М. Грицюк // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 82. – С. 239–251.