Розвиток теорії граничної корисності в наукових дослідженнях академіка Р. М. Орженцького

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано розвиток теорії граничної корисності у працях видатного українського вченого Р. М. Орженцького та показано у контексті розвитку вітчизняної та світової економічної думки значення наукових досліджень вченого для подальшого розвитку економічної науки.
Description
Keywords
теорія корисності, гранична корисність, теорія цінності, цінність, суб’єктивна цінність
Citation
Мордас І. В. Розвиток теорії граничної корисності в наукових дослідженнях академіка Р. М. Орженцького / І. В. Мордас // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 19. – С. 29–39.