Оцінювання величини можливих втрат інформаційних активів

Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У даній статті запропоновано лінгвістичний підхід до моделювання величини можливих втрат інформаційних активів. Побудовано формалізований опис моделі визначення можливих втрат активів інформаційної системи на підґрунті нечіткої логіки.
The linguistic approach to the design of probable loss magnitude of the informative assets is considered in this article. The formalized description of model of evaluation of the probable assets’ loss magnitude in the informative system is built with application of methods of fuzzy logic.
Description
Keywords
Інформаційні ризики, інформаційний актив, рівень загроз, рівень вразливості системи, форми втрат інформаційних активів, фактори втрат інформаційних активів, лінгвістичний критерій, функція належності, нечіткі терми, нечітка множина
Citation
Мельник Г. В. Оцінювання величини можливих втрат інформаційних активів / Г. В. Мельник // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 82. – С. 149–155.