Проблема побудови економіки добробуту в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Борщенко Т. І. Проблема побудови економіки добробуту в Україні / Т. І. Борщенко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 31. – С. 425-427.
Collections