Ключові показники та критерії ефективності маркетингової діяльності підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджені параметри, показники та критерії ефективності маркетингової діяльності.
Parameters, indexes and criteria of efficiency of marketing activity were researched.
Description
Keywords
маркетингова діяльність, прибуток, витрати, результат, ефективність, marketing activity, profit, expenses, result, efficiency
Citation
Яцюк Д. В. Ключові показники та критерії ефективності маркетингової діяльності підприємства / Д. В. Яцюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Маркетингова освіта в Україні. – С. 660–667.