Підвищення ефективності процесу стратегічного управління банківською діяльністю за допомогою матриці Ігоря Ансоффа «товар-ринок»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-09-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті основну увагу приділено підвищенню ефективності процесу стратегічного управління банківською діяльністю за допомогою матриці І. Ансоффа «товар-ринок». Розглянуто класифікацію стратегій відповідно матриці І. Ансоффа. Проаналізовано діяльність ПАТ КБ «Приватбанк» відповідно до класифікації І. Ансоффа. Оцінено переваги і недоліки матриці І. Ансоффа при використанні їх банками у своїй діяльності.
In the article basic attention is spared to the increase of efficiency of process of strategic management bank activity by means of matrix of І. Аnsоff «commodity-market». Classification of strategies is considered according to the matrix of І. Аnsоff. Activity is analysed of PrivatBank in accordance with classification of І. Аnsоff. Advantages and lacks of matrix of І. Аnsоff are appraised at the use their banks in the activity.
В статье основное внимание уделено повышению эффективности процесса стратегического управления банковской деятельности с помощью матрицы «товар-рынок» И. Ансоффа. Рассмотрена классификация стратегий соответственно матрицы И. Ансоффа. Проанализирована деятельность ПАТ КБ «Приватбанк» посредством класификации И. Ансоффа. Представлены преимущества и недостатки матрицы И. Ансоффа при использовании ее банками в своей деятельности.
Description
Keywords
матриця Ансоффа, товар, продукт, ринок, matrix of Аnsоff, commodity, product, market, матрица Ансоффа, товар, продукт, рынок, стратегия, коммерческий банк
Citation
Іванова Т. Г. Підвищення ефективності процесу стратегічного управління банківською діяльністю за допомогою матриці Ігоря Ансоффа «товар-ринок» / Т. Г. Іванова // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 23. – С. 255-265.