Методологія та особливості розробки маркетингових комунікативних стратегій бренду

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті опрацьовано проблематику і перспективи вдосконалення методології маркетингових досліджень як основи розробки стратегій брендінгу.
In the article are worked out problems and prospects of marketings researches methodology, branding strategy.
Description
Keywords
маркетинг, маркетингові дослідження, бренд, стратегія, marketing, marketings researches, brand, strategy
Citation
Кошеля О. О. Методологія та особливості розробки маркетингових комунікативних стратегій бренду / О. О. Кошеля // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 25. – С. 152–161.
Collections