Юридична освіта та наука в Україні поза класичними університетами (ХІХ ст. – 30-ті роки ХХ ст.)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Монографію присвячено комплексному дослідженню та узагальненню зародження, становлення та розвитку неуніверситетської юридичної науки та освіти на теренах України в період ХІХ ст. – 30-ті роки ХХ ст. На підставі різноманітних джерел, передусім архівних, розкрито юридичну компоненту в ліцейській освіті в ХІХ ст., розвиток юридичної освіти та юриспруденції в інноваційний закладах дорадянської доби ХХ ст., досвід діяльності юридичних факультетів інститутів народного господарства 1920–1930 рр. Авторка висвітлює особливості долучення до юридичної професії жінок, становлення спеціалізованих юридичних шкіл та інтегрованої економіко-юридичної освіти. Окрему увагу приділено трансформації організаційно-правових форм правової науки на різних етапах досліджуваного періоду. З’ясовано творчу спадщину і вплив наукових здобутків учених-юристів досліджуваних закладів на розвиток української юридичної науки та освіти. Зроблено акцент на високому професіоналізмі вчених-юристів минулого та необхідності використання їх надбань для вирішення актуальних теоретичних та практичних проблем сучасної юридичної освіти та науки. Адресована широкому колу науковців, викладачів, аспірантів та студентів, усіх, хто цікавиться проблемами вітчизняної юридичної науки та освіти.
Description
Keywords
Citation
Міхневич Л. В. Юридична освіта та наука в Україні поза класичними університетами (ХІХ ст. – 30-ті роки ХХ ст.) : монографія / Л. В. Міхневич ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : Четверта хвиля, 2019. – 748 с.