Вітчизняна модель корпоративної соціальної відповідальності: оцінка формування, становлення та розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Петрашко, Людмила Петрівна
Petrashko, Ludmila Petrivna
Петрашко, Людмила Петровна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Крымский инженерно-педагогический университет
Abstract
Дана якісна і кількісна оцінки та визначені основні тенденції сучасного етапу формування, становлення та розвитку вітчизняної моделі корпоративної соціальної відповідальності в глобальному бізнес-середовищі.
This academic paper gives quantitative and qualitative evaluations as well as defines the main trends of the contemporary stage of formation, implementation and development of Ukrainian model of corporate social responsibility in the global business environment.
Дана качественная и количественная характеристики, а также определены основные тенденции современного этапа формирования, становления и развития отечественной модели корпоративной социальной ответственности в глобальной бизнес-среде.
Description
Keywords
соціальна відповідальність бізнесу, модель корпоративної соціальної відповідальності, Глобальний Договір ООН (ГД ООН), глобальне бізнес середовище, транснаціональні корпорації, business social responsibility, social responsibility model, United Nations Global Compact, global business environment, multinational corporations, социальная ответственность бизнеса, модель корпоративной социальной ответственности, Глобальный Договор ООН (ГД ООН), глобальная бизнес-среда, транснациональные корпорации
Citation
Петрашко Л. П. Вітчизняна модель корпоративної соціальної відповідальності: оцінка формування, становлення та розвитку / Л. П. Петрашко // Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету : збірник / Респ. вищ. навч. заклад «Крим. інженер.-пед. ун-т». – Сімферополь: НІЦ КІПУ, 2011. – Вип. 30 : Економічні науки / редкол. сер.: Р. А. Абдуллаев [та ін.]. – С. 109 – 115.