Інноваційні процеси в діяльності торгівельно-посередницьких підприємств на ринку споживчих товарів

Thumbnail Image
Date
2013-08-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено основні інноваційні напрямки організації робіт з формування замовлень покупців. Визначено основні умови їх застосування.
The basic innovative trends of work organization on customer orders formation is studied in the article. The basic conditions for their applying are defined.
В статье исследованы основные инновационные направления организации работ по формированию заказов потребителей. Определенно основные условия их применения.
Description
Keywords
інновація, інноваційний процес, інноваційна діяльність, маркетингові інновації, технічні інновації, innovation, innovation process, marketing innovation, technical innovation, инновация, инновационный процесс, инновационная деятельность, маркетинговые инновации, технические инновации
Citation
Земляков І. С. Інноваційні процеси в діяльності торгівельно-посередницьких підприємств на ринку споживчих товарів / І. С. Земляков // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 287–294.
Collections