Проблематика вдосконалення державного контролю в системі управління довгостроковим розвитком національної економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто сутнісні, організаційно-методичні, інституційні аспекти реалізації інструментарію контролю в управлінні довгостроковим розвитком національної економіки. Обґрунтовано методологічне забезпечення контролю реалізації функціональних складових управління. Запропоновано підходи до інноватизації системи державного контролю через запровадження системи стратегічного контролінгу, як адаптивного інструменту узгодження довгострокових цілей, ресурсних та функціональних можливостей управління.
Considered substantial, organizational and technical, institutional aspects of monitoring tools in the management of long-term development of national economy. The methodological ensure control of the functional components of management. Approaches to innovatyzatsiyi system of control through the introduction of strategic controlling, as an adaptive tool coordination of long-term objectives, and resource management functionality.
Description
Keywords
інституційна система державного контролю, попередній, проміжний, заключний контроль, аналітична модель контролю, стратегічний контролінг, institutional system of state control, preliminary, interim and final control, analytical model of control, strategic controlling
Citation
Желюк Т. Л. Проблематика вдосконалення державного контролю в системі управління довгостроковим розвитком національної економіки / Т. Л. Желюк // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. І. В. Луняк. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 24. – С. 159–177.