Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-06-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Лясківська Л. А. Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах / Л. А. Лясківська // Правове регулювання економіки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах" / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Юрид. ф-т ; [голов. ред. В. Ф. Опришко]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 13. – С. 110-114.