Використання тренінгових форм навчання в процесі формування фахових компетенцій менеджера

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Бутенко Н. Ю. Використання тренінгових форм навчання в процесі формування фахових компетенцій менеджера / Н. Ю. Бутенко // Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (18–21 лют. 2013 р., м. Київ) / М-во освіти, науки та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. П. Наливайко (голова) [та ін]. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 36–40.