Тренінг в економічній освіті: роль у формуванні особистості фахівця

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"
Abstract
Description
Keywords
Citation
Кубарева І. В., Шиманська О. В. Тренінг в економічній освіті: роль у формуванні особистості фахівця / І. В. Кубарева, О. В. Шиманська // Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. ; 18–21 лютого 2014 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Каф. стратегії підприємств ; [редкол.: А. П. Наливайко та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 21-24.