Статистичне вимірювання соціальної захищеності населення України, як індикатору прогресу у забезпеченні гідної праці в країні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена вимірюванню динаміки соціальної захищеності населення України як одного із чинників досягнення прогресу у забезпеченні гідної праці в країні. Для цього використано систему показників, розроблену Міжнародною організацією праці для вимірювання та моніторингу гідної праці. В статті проведено порівняння системи соціального забезпечення в Україні та країнах ЄС та проаналізовано динаміку покращення соціального становища населення України за останнє десятиріччя.
The article is dedicated to the measurement of social security indicators in Ukraine, identification of social protection level among different population layers, which is considered to be one of the influential factors of decent work in the country. System of social security indicators developed by the International Labour Organization for measurement and monitoring of decent work in the country and world was widely used in the article. Comparable analysis of the social security system in Ukraine and the EU member states was conducted, together with measurement of population social status growth during the last decade.
Description
Keywords
Соціальний захист населення, гідна праця, соціальні витрати держави, вимірювання рівня соціальної захищеності в Україні, система показників, Міжнародна організація праці
Citation
Нестеренко В. О. Статистичне вимірювання соціальної захищеності населення України, як індикатору прогресу у забезпеченні гідної праці в країні / В. О. Нестеренко // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 82. – С. 265–277.