Економічна сутність та значення сек’юритизації активів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-10-19
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті досліджено сутність, особливості і еволюцію поняття сек’юритизація, розглянуто категорії сек’юритизованих активів та основні етапи сек’юритизації.
Description
Keywords
сек’юритизація, сек’юритизація активів, фінансові інновації, забезпечені активами цінні папери, securitization, assets securitization, financial innovations, asset-backed securities
Citation
Васильков Д. В. Економічна сутність та значення сек’юритизації активів / Д. В. Васильков // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 24–25. – С. 194–198.