Практика застосування онлайн-консультацій і мультимедійних презентацій у викладанні вибіркових дисциплін

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Ревуцька Н. В. Практика застосування онлайн-консультацій і мультимедійних презентацій у викладанні вибіркових дисциплін / Н. В. Ревуцька, А. М. Бортнік // Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення : зб. матеріалів наук.-метод. конф. 21 лют. 2012 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Колот, Т. В. Гуть. – Київ : КНЕУ, 2012. – Т. 2. – С. 174-176.