Сутність і завдання брокерської діяльності на страховому ринку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядається сутність діяльності страхових брокерів, визначається правовий статус та основні завдання брокерів на страховому ринку у сучасних умовах.
В статье рассматривается сущность деятельности страховых брокеров, определяется правовой статус и основные задачи брокеров на страховом рынке в современных условиях.
In clause is considered essence to activity insurance broker, is defined legal status and primary tasks broker on assurance market in modern condition.
Description
Keywords
страховий брокер, страховик, страхувальник, страховий ринок, страховой брокер, страховщик, страхователь, страховой рынок, insurance broker, insurer, insured, insurance market
Citation
Яременко Н. В. Сутність і завдання брокерської діяльності на страховому ринку / Н. В. Яременко // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" – 2012. – Спец. вип.: Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації. – С. 319–324.