Моделювання розподілу бюджетних коштів на місцевому рівні

Thumbnail Image
Date
2010-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті представлені концептуальні основи моделювання видаткової частини місцевого бюджету, запропонована модель планування видатків бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, сформовано сценарії розподілу фінансового резерву бюджету Запорізької області. Актуальність теми визначається необхідністю створення ефективної системи розподілу видатків на місцевому рівні в умовах обмежених фінансових ресурсів для формування збалансованого місцевого бюджету.
Description
Keywords
Місцевий бюджет, розподіл видатків, планування бюджету, фінансовий резерв, моделювання, управління
Citation
Хорошун В. В. Моделювання розподілу бюджетних коштів на місцевому рівні / В. В. Хорошун // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 81. – С. 214–223.