Важливість інтеграції курсу «Риторика і мистецтво презентації» у навчанні ділової іноземної мови в економічних ВНЗ України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-03-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена визначенню презентаційних умінь та підходів для їх ефективного формування в економічних ВНЗ України.
The article is devoted to the definition of presentation skills and approaches to their efficient formation in economic universities of Ukraine.
Статья посвящена определению презентационных умений и подходов для их эффективного формирования в экономических вузах Украины.
Description
Keywords
презентація, презентаційні вміння, інтеграція, вербальна і невербальна комунікація, presentation, presentation skills, verbal and non-verbal communication, презентация, умения организовать презентацію, вербальная и невербальная коммуникация
Citation
Драб Н. Л. Важливість інтеграції курсу «Риторика і мистецтво презентації» у навчанні ділової іноземної мови в економічних ВНЗ України / Н. Л. Драб, Т. О. Костюк // Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 5 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 540–547.