Прогнозування офіційних трансфертів Державного бюджету України у 2015 році

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності, Європейський університет
Abstract
У статті визначено необхідність здійснення дослідження офіційних трансфертів Державного бюджету країни. На основі виявлених тенденцій розвитку бюджетної системи України проведено статистичне прогнозування. Моделі, побудовані за результатами значень показників обсягів офіційних трансфертів попередніх бюджетних періодів, дали змогу передбачити значення відповідних показників у 2015 році.
This article determines the necessity of the realization of the research of the official transfers of the national budget of the country. On the basis of the appointed tendencies of the development of the budget system of Ukraine the statistic forecasting was proved. The models are built upon the results of the significance indices of the volumes of the official transfers of the previous budgetary periods enabled to predict the significance of the certain indices in 2015.
Description
Keywords
офіційні трансферти, Державний бюджет України, прогнозування, екстраполяція, базисні і ланцюгові темпи динаміки, official transfers, State budget of Ukraine, prognostication, extrapolation, base and chain rates of dynamics
Citation
Захожай К. В. Прогнозування офіційних трансфертів Державного бюджету України у 2015 році / К. В. Захожай // Економіка і управління. – 2012. - № 3. – С. 102-110.