Новий погляд на виробничий потенціал фермерських господарств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто специфіку формування та взаємозв’язок виробничого потенціалу фермерських господарств із основними чинниками виробництва. Виробничий потенціал фермерських господарств структуровано за принципом вхідної та забезпечуючої умови виробничої діяльності.
In the article a forming specific and intercommunication of production potential of farms with the basic factors of production is examined. Production potential of farms is structured on principle of entrance and providing condition of production activity.
Description
Keywords
фермерські господарства, виробничий потенціал, земля, праця, капітал, підприємливість, farms, production potential, earth, labour, capital, enterprise
Citation
Гнатишин Л. Б. Новий погляд на виробничий потенціал фермерських господарств / Л. Б. Гнатишин // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 1. — С. 117–125.