Класифікація витрат на якість продукції машинобудівного підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Забезпечення конкурентоспроможності продукції машинобудівних підприємств за сучасних умов інтеграційних процесів у світовій економіці залежить від ефективності управління якістю на підприємстві. Визначення ефективності управління якістю на машинобудівному підприємстві за економічними показниками обмежено існуючим підходом до врахування витрат на якість. Запропоновано класифікацію витрат на якість дозволяє проводити системний моніторинг загальних витрат або інвестицій в управління якістю на машинобудівному підприємстві для забезпечення якості продукції.
Description
Keywords
конкурентоспроможність, управління якістю, система управління якістю, витрати на якість, витрати на попереджуючи заходи, витрати на навчання, ефективність системи управління якістю, машинобудівне підприємство
Citation
Зубкова А. Б. Класифікація витрат на якість продукції машинобудівного підприємства / А. Б. Зубкова // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 22–23. – С. 112–117.