План рахунків бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління: вихідні положення та формотворчі фактори

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто питання побудови плану рахунків бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління. Авторами опрацьовано вихідні положення та проведено аналіз факторів впливу на формування структури вказаного плану рахунків.
The article deals with the issue of building chart of accounts in the general government sector. The authors worked assumptions and analyzes factors influencing the formation of structures that chart of accounts.
Description
Keywords
рахунки, план рахунків бухгалтерського обліку, сектор загального державного управління, структура, класи рахунків, accounts, chart of accounts, general government, structure, classes of accounts
Citation
Свірко С. В. План рахунків бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління: вихідні положення та формотворчі фактори / С. В. Свірко, А. І. Фаріон // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 32. – С. 349–360.