Міжнародна технічна допомога в подоланні наслідків Чорнобильської аварії: правові аспекти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Статтю присвячено правовим аспектам міжнародної технічної допомоги в подоланні наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Проаналізовано правову основу, форми і зміст такої допомоги, а також юридичну природу та значення міжнародної технічної допомоги в системі міжнародних економічних відносин, розглянуто базові правові джерела надання міжнародної технічної допомоги.
The article deals with legal aspects of international technical assistance to overcome consequences of the Chernobyl Nuclear Power Plant’ Accident. Legal framework, manners and matter of such assistance, and also legal nature and importance of international technical assistance are analysed within the system of international economic relations, the basic legal sources of an international technical assistance provision are examined.
Description
Keywords
наслідки Чорнобильської аварії, світовий досвід, міжнародне економічне співробітництво, правове регулювання міжнародних економічних відносин, міжнародна технічна допомога, consequences of the Chernobyl Accident, world experience, international economic cooperation, legal regulation of international economic relations, international technical assistance
Citation
Ратушний С. М. Міжнародна технічна допомога в подоланні наслідків Чорнобильської аварії: правові аспекти / С. М. Ратушний // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2010. – № 10. – С. 299–312.