Нові форми самостійної роботи та контролю студентів за курсом «Макроекономіка»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Батенко Л. П. Нові форми самостійної роботи та контролю студентів за курсом «Макроекономіка» / Л. П. Батенко, Г. С. Скитьова // Методичні та практичні аспекти застосування та розвитку системи контролю знань в університеті : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 26 січ. – 3 лют. 2004 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; [редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, О. О. Субіна, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2004. – С. 405–406.