До питання співвідношення категорії суперництва та конкуренції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена визначенню сутності економічних категорій «конкуренція та суперництво», їх характеристикам і співвідношенню в глобальній економічній системі. Доведено, що суперництво — є вищою формою прояву конкурентної боротьби за обмежені економічні ресурси та ринки збуту.
The article is devoted to the definition of economic categories «competition and rivalry», their characteristics and relationship in the global economic system. It is proved that the rivalry — is the highest form of competition for scarce economic resources and shares on international markets.
Description
Keywords
глобальна економічна система, змагання, конкуренція, гіперконкуренція, суперництво, lobal economic system, competition, hyper-competition, rivalry
Citation
Савчук К. Д. До питання співвідношення категорії суперництва та конкуренції / К. Д. Савчук // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 27. – С. 95–103.