Управлінський персонал споживчої кооперації: стан та перспективи розвитку

Thumbnail Image
Date
2014-09-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено наявність управлінського персоналу у підрозділах Полтавської облспоживспілки. Проведено групування і районування за рангом середньої наявності управлінського персоналу.
This article explores the presence of management personnel in the Poltava regional consumer units. A study group, and zoning ranking middle management personnel available.
В статье исследовано наличие управленческого персоналу в отделах Полтавского облпотребсоюза. Проведена группировка и районирование по рангу среднего наличия управленческого персонала.
Description
Keywords
управлінський персонал, районування за середньою наявністю управлінського персоналу, ефективність використання управлінського персоналу, management, zoning at an average availability of management personnel, efficiency of management personnel, управленческий персонал, районирование по среднему наличию управленческого персонала, эффективность использования управленческого персонала
Citation
Глущенко О. І. Управлінський персонал споживчої кооперації: стан та перспективи розвитку / О. І. Глущенко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 412-418.