Концепція моделювання ефективної стратегії інвестування в екологічну безпеку регіонального промислового комплексу

Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті сформульовано авторську концепцію формування ефективної стратегії інвестування в екологічну безпеку регіонального промислового комплексу з метою одержання максимального еколого-економічного ефекту від розподілу інвестиційних ресурсів між промисловими підприємствами регіону.
Description
Keywords
Концептуальна модель, регіональний промисловий комплекс, когнітивна карта, інвестиційний потенціал, ресурсно-екологічний потенціал
Citation
Глущевський В. В. Концепція моделювання ефективної стратегії інвестування в екологічну безпеку регіонального промислового комплексу / В. В. Глущевський, Є. К. Мержинський // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 85. – С. 12–21.