Використання комп’ютерної техніки — необхідна складова інноваційної технології ведення практичних занять з діловодства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-04-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Тітенко Л. А. Використання комп’ютерної техніки — необхідна складова інноваційної технології ведення практичних занять з діловодства / Л. А. Тітенко // Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф. 12 квіт. 2011 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, Т. В. Гуть. – Київ : КНЕУ, 2011. – Т. 1. – С. 396–398.