Правовий механізм благоустрою населених пунктів: стан і напрями вдосконалення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто правові засади формування суспільних відносин у сфері благоустрою населених пунктів і територій України, проаналізовані нормативно-правові акти, що формують правовий механізм у цій галузі, визначені проблеми правового забезпечення сфери благоустрою та обґрунтовані напрями його вдосконалення на сучасному етапі соціально-економічного розвитку постсоціалістичної України.
The article deals with the legal basis for the formation of social relations in the sphere of improvement of human settlements and the territories of Ukraine, analyzed laws and regulations that form the legal framework in this area, identified the problems of legal support area of improvement and reasonable direction of its improvement at the present stage of socio-economic development of post-socialist Ukraine.
Description
Keywords
благоустрій, населені пункти, нормативно-правові акти, правовий механізм, комфортне середовище, відповідальність, стягнення, постсоціалістична економіка, improvement, human settlements, regulations, legal mechanism, comfortable environment, responsibility, foreclosure, postsocialist economy
Citation
Бородюк В. М. Правовий механізм благоустрою населених пунктів: стан і напрями вдосконаленняі / В. М. Бородюк, Г. С. Фролова // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 149–159.