Організаційно-правові засади боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом: міжнародний досвід та вітчизняна практика

No Thumbnail Available
Date
2023-12-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Розкрито теоретичні засади боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом, розглянуто питання нормативно-правового регулювання в сфері боротьби з відмиванням коштів; надано критичну оцінку міжнародного досвіду організаційно-правового забезпечення боротьби з відмиванням коштів, опрацьовано зміст стандартів ФАТФ, розкрито форми боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом, у міжнародній практиці; розроблено пропозиції щодо удосконалення організаційно-правового забезпечення боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом, у вітчизняній практиці через уточнення організаційних положень щодо превентивних заходів у боротьбі з відмиванням коштів. The theoretical principles of combating the legalization (laundering) of funds obtained through criminal means are disclosed, the issue of normative and legal regulation in the field of combating money laundering is considered; a critical assessment of the international experience of organizational and legal support for combating money laundering was provided, the content of the FATF standards was elaborated, the forms of combating the legalization (laundering) of criminally obtained funds in international practice were revealed; proposals have been developed to improve the organizational and legal provision of combating the legalization (laundering) of criminally obtained funds in domestic practice through the clarification of organizational provisions regarding preventive measures in the fight against money laundering.
Description
Keywords
відмивання коштів, запобігання та протидія, підрозділ фінансової розвідки, стандарти ФАТФ, фінансовий моніторинг, підозрілі фінансові операції, оцінка ризиків відмивання коштів, money laundering, prevention and counteraction, financial intelligence unit, FATF standards, financial monitoring, suspicious financial transactions, money laundering risk assessment
Citation
Савченко Д. О. Організаційно-правові засади боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом: міжнародний досвід та вітчизняна практика : магістер. дипломна робота : 071, Облік і оподаткування / Савченко Денис Олегович ; наук. керівник Бабій Л. І. ;КНЕУ ім Вадима Гетьмана, Ф-т. обліку та податкового менеджменту, Каф. податкового менеджменту та фінансового моніторингу . – Київ, 2023. – 107 с.
Collections