Оптимізація процесів вирощування та переробки льону в умовах невизначеності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проведено аналіз вирощування та переробки льону, обґрунтована доцільність відродження льонарства, запропонована оптимізаційна економіко-математична модель вирощування та переробки льону, розглянуті аспекти її реалізації на ЕОМ.
The authors of the article analyse the process of growing and processing flax, prove the expedience of flax production revival, suggest optimizing economic and mathematical model of growing and processing flax, review aspects of its implementation on a computer.
Description
Keywords
Льонарство, відродження льонопродуктового підкомплексу, математичне моделювання, оптимізаційна економіко-математична модель
Citation
Наконечний Т. С. Оптимізація процесів вирощування та переробки льону в умовах невизначеності / Т. С. Наконечний, М. В. Вашків // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 82. – С. 140–148.