Фінансова інфраструктура в контексті економічного зростання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті обґрунтовано необхідність дослідження впливу фінансової інфраструктури на суспільне відтворення. Виявлено взаємозв’язок між фінансовим та реальним секторами в економіці. Визначено основні напрямки розбудови ефективної фінансової інфраструктури.
The Article justifies the necessity of studying financial infrastructure impact on social reproduction. We discovered a correlation between the financial and real sector of economy. We defined the key ways of efficient financial infrastructure development.
В статье обоснована необходимость исследования влияния финансовой инфраструктуры на общественное воспроизводство. Выявлена взаимосвязь между финансовым и реальным секторами в экономике. Определены основные направления развития эффективной финансовой инфраструктуры.
Description
Keywords
фінансова інфраструктура, фінансовий сектор, реальний сектор, фінансові інституції, financial infrastructure, financial sector, real sector, financial institutions, финансовая инфраструктура, финансовый сектор, реальный сектор, финансовые институции
Citation
Кравченко А. Д. Фінансова інфраструктура в контексті економічного зростання / А. Д. Кравченко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 20. – С. 96–101.