Багаторівнева система комплексної інформаційної підтримки адміністрування навчальної діяльності студентів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті описано технологія реалізації першого рівня багаторівневої системи інформаційної підтримки адміністрування навчальної діяльності студентів в університеті — електронного журналу.
The article describes the realization technology of the first level of the multilevel system promoted by the administration of learning activities of students at university — an electronic journal.
В статье раскрывается технология реализации первого уровня многоуровневой системы информационной поддержки администрирования учебной деятельности студентов в университете — электронного журнала.
Description
Keywords
навчальний процес, адміністрування, електронний журнал, інформаційна підтримка, контроль навчальної діяльності, teaching process, administration, electronic journal, informational support, monitoring of studying activities, учебный процесс, администрирование, электронный журнал, информационная поддержка, контроль учебной деятельности
Citation
Давидюк Т. В. Багаторівнева система комплексної інформаційної підтримки адміністрування навчальної діяльності студентів / Т. В. Давидюк. // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. — № 87. — C. 284–292.