Організаційно-правові аспекти операцій з давальницькою сировиною

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розкрито економічна сутність та організаційно-правові аспекти понять давальницька сировина та операція з давальницькою сировиною. Проведено статистичний аналіз експортованої та імпортованої давальницької сировини і виготовленої з неї готової продукції за останні роки. Наголошено на деяких вадах у нормативно-правовій базі України та надано пропозиції щодо їх усунення.
Description
Keywords
давальницька сировина, операція з давальницькою сировиною, замовник, виконавець, резидент, нерезидент, експорт, імпорт, готова продукція
Citation
Козіцька Н. О. Організаційно-правові аспекти операцій з давальницькою сировиною / Н. О. Козіцька // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 21. – С. 295–299.