Інтеграція адаптивних технологій навчання англійської мови в екосистему економічного університету

No Thumbnail Available
Date
2023-04-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Стаття описує значення та можливості дистанційної освіти в сучасному світі, зокрема в контексті викладання іноземних мов в університетському середовищі. Автор аналізує важливість застосування системи дистанційного навчання для підготовки навчальних матеріалів, перевірки завдань та проведення екзаменів. В статті розглядається вплив адаптивних технологій на дистанційну освіту, включаючи їх роль в проведенні наукових конференцій і олімпіад. Стаття також обговорює важливість підтримки студентів, їх адаптації до нового навчального середовища та використання аналітичного підходу для персоналізації навчання. The article describes the significance of the possibility of distance learning in the modern world, in particular in the context of teaching foreign languages in the university environment. The author analyses the development of a distance learning system for the preparation of teaching materials, checking assignments and arranging exams. The article examines the impact of technologies on remote lighting, including their role in organising scientific conferences and olympiads. The article also discusses the importance of supporting students in their adaptation to a new learning environment, and the use of analytical data for personalization of training.
Description
Keywords
дистанційна освіта, іноземні мови, адаптивні технології, онлайн-навчання, персоналізоване навчання, взаємодія учнів, наукові конференції, олімпіади, distance learning, foreign language, adaptive technologies, online training, personalized training, student interaction, scientific conferences, competitions
Citation
Сініцина Н. М. Інтеграція адаптивних технологій навчання англійської мови в екосистему економічного університету [Електронний ресурс] / Сініцина Н. М., Капустіна О. В. // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (27 квіт. 2023 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: М. М. Гавриш (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – С. 220–224. – Назва з титул. екрану.