Бізнес-планування в умовах нестійкої економічної ситуації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті запропоновано концепцію використання імітаційного моделювання з метою поліпшення результативності процесу бізнес-планування в умовах невизначеності та значній долі ризику. Проведено аналіз оцінки привабливості інвестиційного проекту з використанням статистичних випробувань за методом Монте—Карло.
In this article proposed the concept of using simulation during the preparation of business plans. Analyzed an example of using the Monte Carlo method for the preparation of the investment business plan.
Description
Keywords
імітаційне моделювання, метод Монте-Карло, бізнес-планування, ризики, imitation modeling, Monte Carlo method, business planning, risks
Citation
Давиденко М. М. Бізнес-планування в умовах нестійкої економічної ситуації / Давиденко М. М. // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. — № 87. — C. 113–122.