Забезпечення військових формувань трудовими ресурсами у мирний час за умов обмеженого фінансування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Обґрунтовано механізм забезпечення трудовими ресурсами військового формування у мирний час за умов обмеженого фінансування та трансформації держави відповідно до вимог ринкової економіки. Розглянутий механізм дає можливість уникати регіональних диспропорцій комплектування посад військовослужбовців контрактним способом.
The mechanism of supplying by human resources of military formation in a peace time for conditions of limited financing and state transformation into market economy is proved. The considered mechanism gives the chance to avoid regional disproportions complete of military staff in recruiting on the contract base.
Обоснован механизм обеспечения трудовыми ресурсами военного формирования в мирное время для условий ограниченного финансирования и трансформации государства в соответствии к требованиям рыночной экономики. Рассмотренный механизм дает возможность избегать региональных диспропорций комплектования должностей военнослужащих контрактным способом.
Description
Keywords
Трудові ресурси, військові формування, комплектування за контрактом, Human resources, military formations, recruiting on the contract base, Трудовые ресурсы, военные формирования, комплектование по контракту
Citation
Медвідь М. М. Забезпечення військових формувань трудовими ресурсами у мирний час за умов обмеженого фінансування / М. М. Медвідь // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 2. – С. 139-149.