Ресурсопридатність результату інноваційної діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті автор намагається вирішити питання удосконалення ресурсного забезпечення інноваційної діяльності підприємства. Запропоновано та обґрунтовано доцільність використання поняття «ресурсопридатність результату інноваційної діяльності» підприємств, як методу оптимального використання ресурсів.
In the article an author tries to solve the question of innovative activity of enterprise resource providing improvement. Proposed and substantiated the use of concept «to the resursuseful result of innovation activity» of enterprises, as the method of the resources optimal use.
В статье автор пытается решить задачу усовершенствования ресурсного обеспечения инновационной деятельности предприятия. Предложена и обоснована целесообразность использования понятия «ресурсопридатность результата инновационной деятельности» предприятий, как метод оптимального использования ресурсов.
Description
Keywords
інновації, інноваційна діяльність, інноваційний цикл, ресурсне забезпечення, ресурсопридатність результату інноваційної діяльності, види ресурсів, форми ресурсів, innovation, innovation activity, innovation cycle, resource support, resurs result of innovation, types of resources, forms of resources, инновации, инновационная деятельность, инновационный цикл, ресурсное обеспечение, ресурсопридатность результата инновационной деятельности, виды ресурсов, формы ресурсов
Citation
Моісеєнко Т. Є. Ресурсопридатність результату інноваційної діяльності / Т. Є. Моісеєнко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 20. – С. 105–111.