Організація обліку корпорацій у міжнародному досвіді

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-05-19
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
The article examines the features of corporate form of organization, corporate state legislation, feature of origin and account of equity, and also cases of limitation of responsibility of shareholders and formality, related to distribution of profit.
Статья рассматривает особенности корпоративной формы организации, корпоративное государственное законодательство, особенности возникновения и учета акционерного капитала, а также случаи ограничения ответственности акционеров и формальности, связанные с распределением прибыли.
Description
Keywords
акції, корпорації: закриті, відкриті, ті, що пройшли лістинг, та ті, що не пройшли лістинг або позабіржові корпорації, розподіл доходів, права власників
Citation
Ходзицька В. В. Організація обліку корпорацій у міжнародному досвіді / В. В. Ходзицька, І. Г. Ловінська // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 12. – С. 336-343.