Залучення інвестиційних ресурсів на зовнішніх ринках капіталу публічними акціонерними товариствами України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто основні тенденції щодо використання вітчизняними публічними акціонерними товариствами (ПАТ) інвестиційних ресурсів, у тому числі, на міжнародних ринках капіталу. Оцінено потенціал агропромислових ПАТ України з позицій їх інвестиційної привабливості у контексті можливостей доступу до міжнародних інвестиційних ресурсів. Окреслено ключові перспективи розвитку ПАТ України у сфері пошуку і використання нових джерел інвестиційних ресурсів.
Тhe article deals with the main tendencies of the utilization of the investment resources by public companies of Ukraine, including mobilization from international capital markets. The potential of the agricultural public companies of Ukraine from the perspective of the possibilities to reach the international investment resources is evaluated. The key perspectives of the developments for public companies of Ukraine in the sphere of search and utilization of new sources of the investment resources are identified.
Description
Keywords
інвестиційні ресурси підприємства, інвестиційний процес, публічні акціонерні товариства, первинне розміщення акцій (ІРО), приватне розміщення акцій (РР), міжнародні ринки капіталу, агропромисловий холдинг, resources investment company, investment process, Public Company, initial public offering (IPO), private offering (PP), international capital markets, agricultural holding
Citation
Жученко З. О. Залучення інвестиційних ресурсів на зовнішніх ринках капіталу публічними акціонерними товариствами України / З. О. Жученко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 60–69.