Економічна сутність основних засобів, їх класифікація та оцінка

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті на основі законодавчих активів України дається визначення поняття основні засоби їх класифікація по групам та джерела.
In this paper, based on assets Ukraine legislative definition of the concept ofthe main methods of classification in groups and sources.
Description
Keywords
економічна сутність, основні засоби, бухгалтерський облік, класифікація, economic essence, fixed assets, accounting, classification
Citation
Панчук Л. В. Економічна сутність основних засобів, їх класифікація та оцінка / Л. В. Панчук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 25. – С. 513–521.
Collections