Діагностика потенціалу нової економіки регіонів України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто методику, що дозволила зробити діагностику потенціалу нової економіки регіонів україни. на основі розрахунку групових індикаторів потенціалу знань, технологій та інформації проведено розрахунок групових індексів з подальшим визначенням інтегрального індексу потенціалу нової економіки регіонів та проведенням кластерізації.
Description
Keywords
регіони, потенціал нової економіки регіонів, потенціал знань, потенціал технологій, потенціал інформації, кластери
Citation
Басюк О. В. Діагностика потенціалу нової економіки регіонів України / О. В. Басюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 1. – С. 593–602.