Законодавчі гарантії права на медичну допомогу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена актуальним проблемам законодавчих гарантій надання медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, аналізу нормативно-правових актів у сфері надання медичної допомоги постраждалим. У праці визначено основні правові проблеми надання медичної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
This article is devoted to problems of legal guarantees to provide medical assistance to persons affected by the Chernobyl disaster, the analysis of regulations to provide medical care to victims. The paper defines the main legal problems of medical care to the victims of the Chernobyl disaster.
Description
Keywords
Чорнобильська катастрофа, медична допомога, Chernobyl disaster, особи які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, persons affected by the Chernobyl accident, medical aid
Citation
Остапович В. М. Законодавчі гарантії права на медичну допомогу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / В. М. Остапович // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2010. – № 10. – С. 165–177.